brain

[응용] 뇌파의 스펙트럼 분석 및 상관분석에 의한 뇌기능 특징 연구

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일14-06-23 15:55

본문

본 글에서는
특정 처치 전/후의 뇌기능 변화연구, 
정상인에 대한 특정 질병그룹의 뇌기능 특징연구,
특정 상황에 따른 뇌기능 차이연구,
......등과 같이 
뇌기능 특징을 자발뇌파(Spontaneous EEG)를 통해 정량적으로 파악하고자 하는 연구에 
적용가능한 연구
진행절차를 소개합니다.


 

LISTINFO_35_189_05214113723.jpg

LISTINFO_35_189_05214113742.jpg

LISTINFO_35_189_05214113752.jpg

LISTINFO_35_189_05214114259.jpg

LISTINFO_35_189_05214113835.jpg

LISTINFO_35_189_05214113941.jpg

LISTINFO_35_189_05214113958.jpg

LISTINFO_35_189_05214114017.jpg

LISTINFO_35_189_05214114029.jpg

LISTINFO_35_189_05214114045.jpg

LISTINFO_35_189_0521411414.jpg

LISTINFO_35_189_05214114116.jpg

LISTINFO_35_189_05214114127.jpg

LISTINFO_35_189_05214114136.jpg

LISTINFO_35_189_05214114148.jpg

LISTINFO_35_189_05214114159.jpg

LISTINFO_35_189_0521411429.jpg